نرم افزار انبارداری سیگما

 • تعریف انبار، زیر انبار، کالاها و طبقه بندی کالاها بصورت مستقل و در سطوح انبار، زیر انبار و کد تفضیلی کالا
 • تعریف مراکز خرید، فروش و هزینه
 • تعیین روش قیمت گذاری هر انبار به تفکیک بر حسب نیاز کاربر FIFO ، LIFO و میانگین
 • تعیین نرخ استاندارد و اخذ گزارش های مغایرت
 • تنظیم پارامتر های گزارش ها بر حسب نیاز کاربر
 • گزارش موجودی کالا(به صورت تعدادی و تعدادی-ریالی)
 • کارت موجودی کالا (کارتکس کالا)
 • کارت حسابداری کالا
 • مشروح گردش کالا
 • کارت حسابداری کالا
 • خلاصه مالی انبار ها و زیر انبار ها و ...
 • گزارش از انواع اعلامیه ها ( رسید، حواله، برگشت به خرید و...) در سطوح تفضیلی به صورت مشروح و خلاصه
 • تعریف کد اعلامیه ها و تعریف اقلام موثر بر کیفیت استاندارد در مستند سازی ISO
 • امکان انتخاب کالا از فهرست در اعلامیه ها
 • اخذ سند حسابداری توسط سیستم حسابداری مالی سیگما از انواع اعلامیه ها
 • اخذ سند حسابداری از انواع اعلامیه ها به صورت مستقل و بدون نیاز به سیستم حسابداری
 • صدور حواله بر اساس فاکتورهای سیستم فروش سیگما و بالعکس
 • قابلیت اجرا بر روی شبکه های کامپیوتری (LAN) و بدون محدودیت کاربر
 • دارای امکانات جانبی نظیر تهیه پشتیبان و بازیابی آن ها، ارسال پیام در شبکه ، ماشین حساب ، خروجی اکسل و