نرم افزار حقوق و دستمزد سیگما

 • تعریف مبانی سیستم: شامل روش های محاسباتی مختلف، جدول مالیاتی متفاوت، انواع مزایا، مراکز هزینه و استخدام کشوری و تامین اجتماعی
 • تعریف محل خدمت ، انواع استخدام و انواع کسورات و ...
 • صدور حکم کارگزینی ، صدور برگه اضافه کاری ، غیبت ، مزایا و وام و ...
 • محاسبه حقوق به تفکیک پارامترهای تعریف شده (کد تفضیلی ، مرکز هزینه ، محل خدمت و نوع استخدام و...) توسط کاربر در هر بازه زمانی و امکان بازگشت از محاسبات در هر بازه زمانی
 • امکان پرداخت و باز پرداخت وام و کسورات مستقل از حقوق ماهیانه
 • لیست های ماهیانه ( حقوق و دستمزد ، بیمه و مالیات ، پرداخت بانک و ...)
 • عیدی و پاداش ، بن و ذخیره باز خرید خدمت
 • لیست پرداخت وام و مساعده، لیست اضافه کاری، لیست مزایای تعریف شده به تفکیک و ...
 • تمامی گزارش ها بر اساس پارامترهای تعریف شده و در بازه زمانی دلخواه تهیه می شود
 • خلاصه لیست حقوق به تفکیک جنس ، سمت ، تحصیلات و ...
 • آمار پرسنل به تفکیک جنس ، سمت ، تحصیلات و ...
 • قابلیت طرح سند حسابداری
 • امکان طراحی لیست حقوق و دستمزد ، بیمه ، مالیات و تعریف امضا زیر لیست
 • اخذ سند حسابداری از سیستم حقوق توسط سیستم حسابداری مالی سیگما
 • قابلیت اجرا بر روی شبکه های کامپیوتری (LAN) و بدون محدودیت کاربر
 • امکانات جانبی نظیر پشتیبان و بازیابی آن ها، ارسال پیام در شبکه ، ماشین حساب و خروجی EXCEL