قیمت ربات اینستاگرام تحت وب

 • پنج لایسنس - ماهیانه
 • امکانات
 • 245,000 تومان
  • امکان افزودن پنج اکانت
  • ارسال دایرکت به همراه عکس
  • ارسال کامنت
  • فالو اتومات
  • انفالو اتومات
  • لایک اتومات
  • منشن اتومات
  • سین استوری
  • تفکیک پیجهای کاری از غیر کاری
 • خرید
 • ویژه - ماهیانه
 • 195,000 تومان
 • امکانات
  • امکان افزودن یک اکانت
  • گرفتن فالور از پیجهای قفل و یا پیجهایی که شما را بلاک کرده اند
  • ارسال دایرکت به همراه عکس
  • ارسال کامنت
  • فالو اتومات
  • انفالو اتومات
  • لایک اتومات
  • منشن اتومات
  • سین استوری
  • تشخصیص جنسیت
  • تفکیک پیجهای کاری از غیر کاری
 • خرید
 • یک لایسنس - ماهیانه
 • 49,000 تومان(پروکسی اشتراکی)
 • 70,000 تومان(پروکسی اختصاصی)
 • امکانات
  • امکان افزودن یک اکانت
  • ارسال دایرکت به همراه عکس
  • ارسال کامنت
  • فالو اتومات
  • انفالو اتومات
  • لایک اتومات
  • منشن اتومات
  • سین استوری
  • تفکیک پیجهای کاری از غیر کاری
 • خرید

قیمت ربات تحت ویندوز اینستاگرام

 • پکیج یک عددی- ماهیانه
 • 49,000 تومان
 • امکانات
  • امکان افزودن یک اکانت
  • فالو اتومات
  • زمانبندی جهت درج پست به صورت اتومات
  • لایک اتومات تصاویر
  • تنظیم تعداد هر یک از فعالیت ها به دلخواه کاربر
  • کامنت اتومات در زیر تصاویر
  • تبلیغ بر روی پیج هدف و فالورهای رقبای شما
  • تبلیغ بر اساس هشتک
  • انفالو اتومات
  • تعیین تعداد لایک برای هر پیج
  • تبلیغ بر اساس گروه شغلی خاص
  • تعیین تعداد فالو ،انفالو، لایک برای هر فعالیت
  • فیلترینگ پیشرفته
 • خرید
 • پکیج پنج عددی -ماهیانه
 • 245,000 تومان
 • امکانات
  • امکان افزودن پنج اکانت
  • فالو اتومات
  • زمانبندی جهت درج پست به صورت اتومات
  • لایک اتومات تصاویر
  • تنظیم تعداد هر یک از فعالیت ها به دلخواه کاربر
  • کامنت اتومات در زیر تصاویر
  • تبلیغ بر روی پیج هدف و فالورهای رقبای شما
  • تبلیغ بر اساس هشتک
  • انفالو اتومات
  • تعیین تعداد لایک برای هر پیج
  • تبلیغ بر اساس گروه شغلی خاص
  • تعیین تعداد فالو ،انفالو، لایک برای هر فعالیت
  • فیلترینگ پیشرفته
 • خرید