نرم افزار خزانه سیگما

 • امکان تعريف صندوق ، حسابهاي بانكي ، شعب بانكي ، انواع اسناد دريافتني و پرداختني
 • ثبت اعلامیه های در يافت و پرداخت صندوق ، بانك و تنخواه گردان
 • نگهداري اطلاعات اسناد دريافتني و پرداختني با توجه به سررسيدها و به تفكيك و تعيين وصول يا پرداخت در سررسيد مربوطه
 • صدور اعلامیه گردش اسناد دریافتنی و پرداختنی
 • امکان چاپ انواع اعلامیه ها و جایگزینی آن با اعلامیه های سیستم دستی
 • گزارشهای تفصیلی ، مشروح و خلاصه از اسناد دریافتنی و پرداختنی
 • امکان مشاهده کارت موجودی بانک ، صندوق و تنخواه گردان
 • گزارش مشروح و خلاصه وضعیت تعهدات پرداختنی و دریافتنی به تفکیک وضعیت
 • گزارش از وضعیت اسناد دریافتنی و پرداختنی در بازه زمانی( آتی ، وصول ، برگشت شده ، واگذار و باطل)
 • گزارش تاریخچه گردش اسناد
 • صدور سند حسابداری توسط سیستم حسابداری مالی سیگما از انواع اعلامیه ها
 • تعریف دوره مالی و استفاده همزمان از چندین دوره
 • قابلیت اجرا بر روی شبکه های کامپیوتری (LAN) و بدون محدودیت کاربر
 • امکان انجام عملیات دریافت و پرداخت به صورت ارزی و ریالی
 • معرفی دسته چک های مرتبط با حساب های بانکی
 • معرفی ارزهای مختلف و ثبت انواع نرخ برابری با ارز پایه به صورت تاریخی
 • امکان مدیریت تعهدات اقساطی دریافتی ، پرداختی و کنترل تقویم آن ها
 • امکان مغایرت گیری بین صورت حساب بانک و دفتر حساب و تولید گزارش های مورد نیاز
 • امکانات جانبی نظیر تهیه پشتیبان و بازیابی آن و خروجی EXCEL و ...