ویژگی ربات تحت وب


امکان افزودن پنج اکانت
فالو اتومات
لایک اتومات
ارسال دایرکت به همراه عکس
کامنت اتومات در زیر تصاویر
تبلیغ بر روی پیج هدف و فالورهای رقبای شما
تبلیغ بر اساس هشتک
انفالو اتومات
تعیین تعداد لایک برای هر پیج
منشن اتومات
سین استوری
تفکیک پیجهای کاری از غیر کاری
تشخصیص جنسیت
گزارش روزانه
گزارش فالو بک
گزارش انالیز اهداف
گزارش خطاها
گزارش فعالیت انلاین
تعیین درصد راندمان هر هدف

ویژگی ربات تحت ویندوز


قابلیت دسترسی به فالورها و فالوینگ های ، پیج هایی که شما را بلاک کرده اند و ارسال تبلیغات برای انها
امکان لایک کردن پست های مخاطبان شما به تعداد دلخواه به عنوان مثال شما می توانید 5 پست هر فرد را لایک کنید که این امر سبب افزایش بسیار چشمگیر راندمان کاری و بالابردن تعداد فالور و افزایش فروش خواهد شد
امکان استفاده چندین اکانت از نرم افزار
امکان اجرای چندین فعالیت با یکدیگر به عنوان مثال فالو و انفالو یا فالو و لایک و انفالو و...
فالو و لایک و کامنت اتومات بر اساس پیج یا پیج های هدف
فالو و لایک و کامنت اتومات بر اساس موقعیت جغرافیایی
فالو و لایک و کامنت اتومات بر اساس هشتک
قابلیت جستجو و فالو بر اساس یک گروه شغلی خاص به عنوان مثال جستجو و فالو پزشکان که این جستجو با جستجو بر اساس هشتک کاملا متفاوت هست و همچنین جستجو افرادی که یک گروه شغلی خاصل را فالو کرده اند و ارسال تبلیغ برای انها
قابلیت جستجو و فالو افرادی که در پست های یک پیج هدف خاص لایک کرده و یا کامنت گذاشته اند
فالو و لایک و کامنت اتومات به تعداد دلخواه کاربر
لایک کلیه پست های اکانت خودتان
جستجوی افرادی که پست های شما را لایک ، فالو یا کامنت گذاشته اند و فالو ، لایک ، کامنت ، اتومات پست های انها
لایک پست های فالووینگ های خودتان
لایکت پست های فالوورهای خودتان
امکان ادغام فعالیت ها با یکدیگر به صورتیکه بالاترین بازده برای شما را داشته باشند به عنوان مثال شما میتوانید در یک فعالیت فالو بر اساس پیج هدف و لایک را برای فالور های یا فالووینگ های خود انجام دهید
انفالو اتومات بر اساس فیلتر های مختلف
امکان جذب فالوورهای واقعی با استفاده از ابزارهای بسیار حرفه ای و پیشرفته
امکان جستجو فالور ها و فالووینگ های پیج های خاص و رقبای شما
داشتن فیلتر های مختلف جهت کارایی و راندمان بالاتر
امکان جستجو اکانت ها جهت فالو، لایک و... بر اساس نام ، توضیحات و یا هر دو
امکان اجرای چندین فالو، لایک در هر بار اجرای یک فعالیت به عنوان مثال شما می توانید 20 عدد فالو در هر اجرانجام دهید...
امکان استفاده از ادرس وب سایت اکانت اینستاگرام به عنوان هدف
امکان Unlike کردن پست ها
قابلیت اجرا بر روی تمام ورژن های مختلف ویندوز
امکان تهیه یک لیست از اکانت ها تا این اکانت ها دیگر فالو نشوند
امکان تهیه یک لیست از اکانت ها تا این اکانت ها دیگر آنفالو نشوند
قابلیت جستجو وانجام لایک ، فالو افرادی که پست هایی با تعداد لایک و یا کامنت بالاتر از یک عدد خاص که شما مشخس کرده اید
قابلیت تنظیم و جستجو افرادی که در چند روز اخیر پست گذاشته اند به عنوان مثال 10 روز گذشته
امکان جستجو و فالو کردن افراد که دارای تعداد بیشتر و یا کمتر فالور و یا فالوینگ هستند به عنوان مثال افرادی را جستجو کنید که تعداد فالور کمتر از 1000 تا دارند
امکان جستجو و ارسال درخواست فالو بر روی فقط پست های خصوص یا عمومی و یا هر دو