نرم افزار دندانپزشکی سیگما

 • امکان تعریف اطلاعات مربوط به سازمان های بیمه
 • امکان ثبت شرح خدمات پزشکی و محاسبه مبلغ خدمت بر اساس تعرفه تعیین شده سازمان بیمه
 • تعریف اطلاعات داروها
 • امکان تعریف بیماران و دادن نوبت به بیماران
 • نمایش اطلاعات مربوط به نوبت دهی به بیماران به صورت نمودار گانت
 • امکان تعریف اطلاعات مربوط به ویزیت بیمار و نمایش سابقه مراجعات بیمار
 • امکان ثبت پرداخت های بیمار از طریق فرم ویزیت
 • امکان تعریف لابراتوار
 • امکان تعریف اعلامیه ارسال به لابراتوار
 • گزارش خلاصه و مشروح عملکرد کلینیک بر اساس بیمار و سازمان بیمه
 • گزارش خلاصه و مشروح بیماران ویزیت شده توسط پزشکان
 • گزارش مشروح خدمات پزشکی انجام شده به تفکیک بیمار، پزشک ، سازمان بیمه و ...
 • گزارش روزانه و بازه ای نوبت بیماران
 • گزارش پرداخت های بیماران و جستجو بر اساس تاریخ مراجعه و تاریخ پرداخت
 • گزارش چک های دریافت و پرداخت شده
 • قابلیت استفاده بر روی شبکه های (LAN) و استفاده همزمان چندی کاربر
 • امکانات جانبی نظیر گرفتن پشتیبان و بازیابی آن
 • قابلیت نمایش تصاویر OPG ، ایمپلنت و سه بعدی
 • EXCEL و ...