ویژگی های نرم افزار ربات فیس بوک


قابلیت دسترسی به منابع ، صفحه هایی که شما را بلاک کرده اند و ارسال تبلیغات برای انها
ارسال پیام به دوستان و فالورهای صحفه های دیگر
نرم افزار دو زبانه می باشد زبان انگلیسی و فارسی
امکان ارسال تصویر و متن تبلیغاتی برای افراد
امکان ارسال پیام خوش امد گویی به دوستانی که تازه عضو گردیده اند
امکان تایید درخواست های دوستی به صورت کلی و یا با استفاده از فیلتر هایی که برخی افراد تایید شوند
امکان لایک پیج ها
امکان گذاشتن کامنت در زیر پست افراد
امکان ساخت گروه
امکان نمایش افرادی که پست های شما را لایک کرده اند و لایک کردن صحفه های انها
امکان کنسل کردن درخواست های دوستی
امکان ارسال درخواست فالو و دستی برای کسانی که در یک صحفه خاص عضو هستند و یا پستهایی را لایک کرده و یا کامنت گذاشته اند
امکان لایک کردن پست های مخاطبان شما به تعداد دلخواه به عنوان مثال شما می توانید 5 پست هر فرد را لایک کنید که این امر سبب افزایش بسیار چشمگیر راندمان کاری و بالابردن تعداد فالور و افزایش فروش خواهد شد
امکان استفاده چندین اکانت از نرم افزار
امکان اجرای چندین فعالیت با یکدیگر به عنوان مثال ارسال درخواست دوستی و انفرند کردن و همچنین فالو و انفالو یا فالو و لایک و انفالو و...
فالو و لایک و کامنت و درخواست دوستی ، اتومات بر اساس صحفه یا صحفه های هدف
فالو و لایک و کامنت و درخواست دوستی ،اتومات بر اساس موقعیت جغرافیایی
فالو و لایک و کامنت اتومات و درخواست دوستی، بر اساس هشتک
قابلیت جستجو وارسال درخواست دوستی و فالو بر اساس یک گروه شغلی خاص به عنوان مثال جستجو و فالو یا درخواست دوستی برای پزشکان که این جستجو با جستجو بر اساس هشتک کاملا متفاوت هست و همچنین جستجو افرادی که یک گروه شغلی خاصل را فالو کرده اند و ارسال تبلیغ برای انها
فالو و لایک و کامنت و درخواست دوستی، اتومات به تعداد دلخواه کاربر
لایک کلیه پست های اکانت خودتان
جستجوی افرادی که پست های شما را لایک ، فالو یا کامنت گذاشته اند و فالو ، درخواست دوستی، لایک ، کامنت ، اتومات پست های انها
لایک پست های دوستان و فالوینگ های خودتان
لایکت پست های فالوورهای و دوستان خودتان
امکان ادغام فعالیت ها با یکدیگر به صورتیکه بالاترین بازده برای شما را داشته باشند به عنوان مثال شما میتوانید در یک فعالیت درخواست دوستی و فالو بر اساس پیج هدف و لایک را برای فالور های یا فالووینگ های خود انجام دهید
انفالو و انفرند اتومات بر اساس فیلتر های مختلف
امکان جذب افراد واقعی با استفاده از ابزارهای بسیار حرفه ای و پیشرفته
امکان جستجو فالور ها و فالووینگ های و مخاطبان صحفه های خاص و رقبای شما
داشتن فیلتر های مختلف جهت کارایی و راندمان بالاتر
امکان جستجو اکانت ها جهت فالو و درخواست دوستی، لایک و... بر اساس نام ، توضیحات و یا هر دو
امکان اجرای چندین فالو، لایک و درخواست دوستی در هر بار اجرای یک فعالیت به عنوان مثال شما می توانید 20 عدد فالو ودرخواست دوستی را در هر اجرانجام دهید...
امکان استفاده از ادرس وب سایت اکانت فیس بوک به عنوان هدف
امکان Unlike کردن پست ها
قابلیت اجرا بر روی تمام ورژن های مختلف ویندوز
امکان تهیه یک لیست از اکانت ها تا این اکانت ها دیگر فالو یا درخواست دوستی برایشان ارسال نشوند
امکان تهیه یک لیست از اکانت ها تا این اکانت ها دیگر آنفالو و انفرند نشوند
قابلیت جستجو وانجام لایک ، فالو و درخواست دوستی برای افرادی که پست هایی با تعداد لایک و یا کامنت بالاتر از یک عدد خاص که شما مشخس کرده اید
قابلیت تنظیم و جستجو افرادی که در چند روز اخیر پست گذاشته اند به عنوان مثال 10 روز گذشته
امکان جستجو و درخواست دوستی یا فالو کردن افراد که دارای تعداد بیشتر و یا کمتر فالور و یا فرند هستند به عنوان مثال افرادی را جستجو کنید که تعداد فالور یا فرند کمتر از 1000 تا دارند
امکان جستجو و ارسال درخواست فالو یا درخواست دوستی بر روی فقط اکانت های خصوص یا عمومی و یا هر دو